Merhabalar,

Bu yazımızda Extreme Switchlerde LACP yapılandırmasının nasıl yapılacağı anlatılacaktır.

LACP ile ilgili detaylı bilgi almak için https://mesutkaraca.com/lacp-link-aggregation-protocol-802-3ad-nedir/ yazısını okuyabilirsiniz.

Yalnızca “address-based” algoritmayı destekleyen platformlar için:

enable sharing <master-port> grouping <port-range> algorithm address-based <L2 | L3 | L3_L4| custom> lacp
 • Komutun sonunda “lacp” belirtilmesi ile IEEE LACP şeklinde yapılandırılmasını sağlar.
 • Bir algoritma belirtilmemesi durumunda ise varsayılan olarak L2 algoritması aktif olur.

Eğer basit şekilde LACP ayarı yapmak istiyorsak:

enable sharing <master-port> grouping <port-range> algorithm port-based lacp
 • Bu yapılandırmada <master-port> temsilci port olup, bütün işlemleri bu port ile yaparız.
 • <port-range> ile de LACP grubuna alınacak portlar belirlenir.

Örneğin:

enable sharing 1 grouping 1-4 algorithm port-based lacp

Yapılandırmasında master port 1 dir ve 1’den 4’e kadar olan portlar bu grupun üyeleridir.

Eğer varolan bir LACP kümesini yeniden yapılandırmak istiyorsak “configure sharing <master-port>” komutunu kullanarak gerekli değişiklikleri yapabiliriz.

SW-1.2 # configure sharing 45 ?
add add ports to trunk
algorithm algorithm
delete delete ports from trunk
lacp LACP (Link Aggregation Control Protocol)
minimum-active Minimum number active links for group to remain in service.

NOT: Eğer komutun sonunda “lacp” kullanmazsak bu durumda IEEE 802.3ad yerine, “static aggregration” olarak statik olarak port birleştirme yapılır.

LACP Durumunu Kontrol Etmek

LACP durumunu kontrol etmek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

# show sharing
Load Sharing Monitor
Config  Current Agg   Min  Ld Share Dist Ld Share Agg Link Link Up
Master  Master Control Active Algorithm Flags Group   Mbr State Transitions
================================================================================
   1      LACP    1  L2    A   1     Y   A    1
                 L2       2     Y   A    0
================================================================================
Link State: A-Active, D-Disabled, R-Ready, NP-Port not present, L-Loopback

————————————————————-

# show sharing
Load Sharing Monitor
Config  Current Agg   Min   Ld Share  Ld Share Agg  Link  Link Up
Master  Master Control Active Algorithm  Group   Mbr  State Transitions
================================================================================
  21   21   LACP    1   port    21     Y   A    1
                  port    22     Y   A    2
================================================================================
Link State: A-Active, D-Disabled, R-Ready, NP-Port not present, L-Loopback
"show sharing port-based keys"
# show sharing port-based keys
  1: 0   2: 1   3: 2   4: 3   5: 4   6: 5   7: 6   8: 7
  9: 8  10: 9  11: 10  12: 11  13: 12  14: 13  15: 14  16: 15
  17: 0  18: 1  19: 2  20: 3  21: 4  22: 5  23: 6  24: 7
  25: 8  26: 9  27: 10  28: 11  29: 12  30: 13  31: 14  32: 15
  33: 0  34: 1  35: 2  36: 3  37: 4  38: 5  39: 6  40: 7
  41: 8  42: 9  43: 10  44: 11  45: 12  46: 13  47: 14  48: 15
  49: 0  50: 1  51: 2  52: 3  53: 4  54: 5

Ayrıca LACP ile ilgili sayaçlar için “show lacp counters” ve “show lacp lag <master-port>” komutları kullanılabilir:

# show lacp counters
LACP PDUs dropped on non-LACP ports : 0
LACP Bulk checkpointed msgs sent  : 0
LACP Bulk checkpointed msgs recv  : 0
LACP PDUs checkpointed sent     : 0
LACP PDUs checkpointed recv     : 0
Lag    Member   Rx    Rx Drop Rx Drop Rx Drop Tx    Tx
Group   Port    Ok    PDU Err Not Up  Same MAC Sent Ok Xmit Err
--------------------------------------------------------------------------------
21     21     2    0    0    0    2    0
      22     2    0    0    0    2    0

================================================================================
# show lacp lag <master-port>
Lag  Actor  Actor Partner      Partner Partner Agg  Actor
   Sys-Pri Key  MAC        Sys-Pri Key   Count MAC
--------------------------------------------------------------------------------
21     0 0x03fd 00:04:96:99:90:0a    0 0x03fd   2 00:04:96:98:88:1b
Port list:
Member   Port   Rx      Sel     Mux      Actor   Partner
Port    Priority State    Logic    State     Flags   Port
--------------------------------------------------------------------------------
21     0     Current   Selected   Collect-Dist  A-GSCD-- 1021
22     0     Current   Selected   Collect-Dist  A-GSCD-- 1022
================================================================================
Actor Flags: A-Activity, T-Timeout, G-Aggregation, S-Synchronization
       C-Collecting, D-Distributing, F-Defaulted, E-Expired

Önemli Notlar

• Statik bir LAG en fazla sekiz port içerebilir.
LACP LAG ise statik LAG dan iki kat daha fazla port içerebilir. Ancak Maksimum kullanılabilen aktif port sayısı statik LAG sınırıyla ile aynıdır, kalan bağlantılar ise standby portlardır.
• Summit ailesi switchler için maksimum LAG sayısı 128’dir.

Ama Summit X450-G2, X460-G2, X670-G2, X770 ve ExtremeSwitching X870 serisi switchler için yük paylaşımı algortimaları ile ilgili aşağıdaki kurallar geçerlidir:

• Statik LAG, L2, L3, L3_L4 veya custom_algorithm olarak yapılandırıldığında 32 adede kadar port içerebilir
algoritması.
• Tüm algoritmalar için, LACP LAG, LAG başına 64 adede kadar port içerebilir (maksimum 32’si aktif, 32’si standby olacak şekilde).

Konu ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki yazılarda bulabilirsiniz.

https://gtacknowledge.extremenetworks.com/articles/How_To/how-to-configure-sharing-LAG-LACP-in-Summit-stack-or-BlackDiamond-switches

https://gtacknowledge.extremenetworks.com/articles/Q_A/What-is-the-limit-for-LAGs-in-EXOS/?l=en_US&fs=RelatedArticle

https://gtacknowledge.extremenetworks.com/articles/How_To/How-to-configure-Active-Standby-port-or-LAG-feature-in-EXOS

https://packetflow.io/2015/01/extreme-networks-exos-cheat-sheet.html

Link