Merhabalar,

Bu yazımızda Extreme Switchlerde LACP yapılandırmasının nasıl yapılacağı anlatılacaktır.

LACP ile ilgili detaylı bilgi almak için https://mesutkaraca.com/lacp-link-aggregation-protocol-802-3ad-nedir/ yazısını okuyabilirsiniz.

Yalnızca “address-based” algoritmayı destekleyen platformlar için:

enable sharing <master-port> grouping <port-range> algorithm address-based <L2 | L3 | L3_L4| custom> lacp
 • Komutun sonunda “lacp” belirtilmesi ile IEEE LACP şeklinde yapılandırılmasını sağlar.
 • Bir algoritma belirtilmemesi durumunda ise varsayılan olarak L2 algoritması aktif olur.

Eğer basit şekilde LACP ayarı yapmak istiyorsak:

enable sharing <master-port> grouping <port-range> algorithm port-based lacp
 • Bu yapılandırmada <master-port> temsilci port olup, bütün işlemleri bu port ile yaparız.
 • <port-range> ile de LACP grubuna alınacak portlar belirlenir.

Örneğin:

enable sharing 1 grouping 1-4 algorithm port-based lacp

Yapılandırmasında master port 1 dir ve 1’den 4’e kadar olan portlar bu grupun üyeleridir.

Eğer varolan bir LACP kümesini yeniden yapılandırmak istiyorsak “configure sharing <master-port>” komutunu kullanarak gerekli değişiklikleri yapabiliriz.

SW-1.2 # configure sharing 45 ?
add add ports to trunk
algorithm algorithm
delete delete ports from trunk
lacp LACP (Link Aggregation Control Protocol)
minimum-active Minimum number active links for group to remain in service.

NOT: Eğer komutun sonunda “lacp” kullanmazsak bu durumda IEEE 802.3ad yerine, “static aggregration” olarak statik olarak port birleştirme yapılır.

LACP Durumunu Kontrol Etmek

LACP durumunu kontrol etmek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

# show sharing
Load Sharing Monitor
Config  Current Agg   Min  Ld Share Dist Ld Share Agg Link Link Up
Master  Master Control Active Algorithm Flags Group   Mbr State Transitions
================================================================================
   1      LACP    1  L2    A   1     Y   A    1
                 L2       2     Y   A    0
================================================================================
Link State: A-Active, D-Disabled, R-Ready, NP-Port not present, L-Loopback

————————————————————-

# show sharing
Load Sharing Monitor
Config  Current Agg   Min   Ld Share  Ld Share Agg  Link  Link Up
Master  Master Control Active Algorithm  Group   Mbr  State Transitions
================================================================================
  21   21   LACP    1   port    21     Y   A    1
                  port    22     Y   A    2
================================================================================
Link State: A-Active, D-Disabled, R-Ready, NP-Port not present, L-Loopback
"show sharing port-based keys"
# show sharing port-based keys
  1: 0   2: 1   3: 2   4: 3   5: 4   6: 5   7: 6   8: 7
  9: 8  10: 9  11: 10  12: 11  13: 12  14: 13  15: 14  16: 15
  17: 0  18: 1  19: 2  20: 3  21: 4  22: 5  23: 6  24: 7
  25: 8  26: 9  27: 10  28: 11  29: 12  30: 13  31: 14  32: 15
  33: 0  34: 1  35: 2  36: 3  37: 4  38: 5  39: 6  40: 7
  41: 8  42: 9  43: 10  44: 11  45: 12  46: 13  47: 14  48: 15
  49: 0  50: 1  51: 2  52: 3  53: 4  54: 5

Ayrıca LACP ile ilgili sayaçlar için “show lacp counters” ve “show lacp lag <master-port>” komutları kullanılabilir:

# show lacp counters
LACP PDUs dropped on non-LACP ports : 0
LACP Bulk checkpointed msgs sent  : 0
LACP Bulk checkpointed msgs recv  : 0
LACP PDUs checkpointed sent     : 0
LACP PDUs checkpointed recv     : 0
Lag    Member   Rx    Rx Drop Rx Drop Rx Drop Tx    Tx
Group   Port    Ok    PDU Err Not Up  Same MAC Sent Ok Xmit Err
--------------------------------------------------------------------------------
21     21     2    0    0    0    2    0
      22     2    0    0    0    2    0

================================================================================
# show lacp lag <master-port>
Lag  Actor  Actor Partner      Partner Partner Agg  Actor
   Sys-Pri Key  MAC        Sys-Pri Key   Count MAC
--------------------------------------------------------------------------------
21     0 0x03fd 00:04:96:99:90:0a    0 0x03fd   2 00:04:96:98:88:1b
Port list:
Member   Port   Rx      Sel     Mux      Actor   Partner
Port    Priority State    Logic    State     Flags   Port
--------------------------------------------------------------------------------
21     0     Current   Selected   Collect-Dist  A-GSCD-- 1021
22     0     Current   Selected   Collect-Dist  A-GSCD-- 1022
================================================================================
Actor Flags: A-Activity, T-Timeout, G-Aggregation, S-Synchronization
       C-Collecting, D-Distributing, F-Defaulted, E-Expired

Önemli Notlar

• Statik bir LAG en fazla sekiz port içerebilir.
• LACP LAG ise statik LAG dan iki kat daha fazla port içerebilir. Ancak Maksimum kullanılabilen aktif port sayısı statik LAG sınırıyla ile aynıdır, kalan bağlantılar ise standby portlardır.
• Summit ailesi switchler için maksimum LAG sayısı 128’dir.

Ama Summit X450-G2, X460-G2, X670-G2, X770 ve ExtremeSwitching X870 serisi switchler için yük paylaşımı algortimaları ile ilgili aşağıdaki kurallar geçerlidir:

• Statik LAG, L2, L3, L3_L4 veya custom_algorithm olarak yapılandırıldığında 32 adede kadar port içerebilir
algoritması.
• Tüm algoritmalar için, LACP LAG, LAG başına 64 adede kadar port içerebilir (maksimum 32’si aktif, 32’si standby olacak şekilde).

Konu ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki yazılarda bulabilirsiniz.

https://gtacknowledge.extremenetworks.com/articles/How_To/how-to-configure-sharing-LAG-LACP-in-Summit-stack-or-BlackDiamond-switches

https://gtacknowledge.extremenetworks.com/articles/Q_A/What-is-the-limit-for-LAGs-in-EXOS/?l=en_US&fs=RelatedArticle

https://gtacknowledge.extremenetworks.com/articles/How_To/How-to-configure-Active-Standby-port-or-LAG-feature-in-EXOS

https://packetflow.io/2015/01/extreme-networks-exos-cheat-sheet.html

Link