Merhabalar,

Bu yazımızda Fortigate DNS ile ilgili sorun giderme adımlarını ve nasıl işleyeceğini anlatacağız.

İlk olarak execute ping komutu ile bir URL’e ping atılır ve Fortigate güvenlik duvarının isim çözüp çözmediği anlaşılır:

FGT # execute ping google.com

PING google.com ( 172.217.169.110 ): 56 data bytes
64 bytes from 172.217.169.110: icmp_seq=0 ttl=245 time=75.4 ms
Fortigate ping çıktıları

DNS hata ayıklama bilgilerini toplamak için aşağıdaki DNS debug komutu kullanılabilir. Worker ID kimliğini belirtmezseniz, varsayılan worker ID 0’dır.

# diagnose test application dnsproxy 
worker idx: 0
1. Clear DNS cache
2. Show stats
3. Dump DNS setting
4. Reload FQDN
5. Requery FQDN
6. Dump FQDN
7. Dump DNS cache
8. Dump DNS DB
9. Reload DNS DB
10. Dump secure DNS policy/profile
11. Dump Botnet domain
12. Reload Secure DNS setting
13. Show Hostname cache
14. Clear Hostname cache
15. Show SDNS rating cache
16. Clear SDNS rating cache
17. DNS debug bit mask
99. Restart dnsproxy worker

Örneğin DNS bağlantıları ile ilgili neler olduğunu anlamak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

# diagnose test application dnsproxy 3
worker idx: 0
vdom: root, index=0, is master, vdom dns is disabled, mip-169.254.0.1 dns_log=1 tls=0 cert=
dns64 is disabled
vdom: vdom1, index=1, is master, vdom dns is enabled, mip-169.254.0.1 dns_log=1 tls=0 cert=
dns64 is disabled
dns-server:208.91.112.220:53 tz=-480 tls=0 req=0 to=0 res=0 rt=0 rating=1 ready=0 timer=37 probe=9 failure=0 last_failed=0 
dns-server:8.8.8.8:53 tz=0 tls=0 req=73 to=0 res=73 rt=5 rating=0 ready=1 timer=0 probe=0 failure=0 last_failed=0 
dns-server:65.39.139.63:53 tz=0 tls=0 req=39 to=0 res=39 rt=1 rating=0 ready=1 timer=0 probe=0 failure=0 last_failed=0 
dns-server:62.209.40.75:53 tz=60 tls=0 req=0 to=0 res=0 rt=0 rating=1 ready=0 timer=37 probe=9 failure=0 last_failed=0 
dns-server:209.222.147.38:53 tz=-300 tls=0 req=0 to=0 res=0 rt=0 rating=1 ready=0 timer=37 probe=9 failure=0 last_failed=0 
dns-server:173.243.138.221:53 tz=-480 tls=0 req=0 to=0 res=0 rt=0 rating=1 ready=0 timer=37 probe=9 failure=0 last_failed=0 
dns-server:45.75.200.89:53 tz=0 tls=0 req=0 to=0 res=0 rt=0 rating=1 ready=0 timer=37 probe=9 failure=0 last_failed=0 
DNS_CACHE: hash-size=2048, ttl=1800, min-ttl=60, max-num=-1
DNS FD: udp_s=12 udp_c=17:18 ha_c=22 unix_s=23, unix_nb_s=24, unix_nc_s=25 
    v6_udp_s=11, v6_udp_c=20:21, snmp=26, redir=13, v6_redir=14
DNS FD: tcp_s=29, tcp_s6=27, redir=31 v6_redir=32
FQDN: hash_size=1024, current_query=1024
DNS_DB: response_buf_sz=131072
LICENSE: expiry=2015-04-08, expired=1, type=2
FDG_SERVER:208.91.112.220:53 
FGD_CATEGORY_VERSION:8
SERVER_LDB: gid=eb19, tz=-480, error_allow=0
FGD_REDIR_V4:208.91.112.55 FGD_REDIR_V6:

örneğin “rt” değeri ile DNS gecikme değerleri konusunda bilgileri alabiliriz.

örneğin aşağıdaki komutla 2. worker ID li DNS ile ilgili DNS cache i temizleyebiliriz.

diagnose test application dnsproxy 7 1

DNS Gecikme(Latency) Bilgisi

DNS trafiğinde yüksek gecikme, son kullanıcılar için genel olarak yavaş bir deneyime neden olabilir. DNS Ayarları bölmesinde, yapılandırmanızdaki DNS gecikme sorunlarını hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz.

Network > DNS” sayfasında sağ taraf çubuğunda DNS gecikme bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Eğer FortiGuard DNS kullanıyorsanız, DNS, DNS filtresi, web filtresi gibi Fortiguard bilgileri için de gecikme bilgileri görünür.

Fortigate DNS Latency

Mouse ile değerlerin üzerine geldiğimizde ise latency değerleri görünür.

Fortigate GUI DNS Latency

CLI’da bu durumu test etmek isterseniz "diagnose test application dnsproxy 2" komutunu kullanabilirsiniz:

# diagnose test application dnsproxy 2
worker idx: 0
worker: count=1 idx=0
retry_interval=500 query_timeout=1495
DNS latency info:
vfid=0 server=2001::1 latency=1494 updated=73311
vfid=0 server=208.91.112.52 latency=1405 updated=2547
vfid=0 server=208.91.112.53 latency=19 updated=91
SDNS latency info:
vfid=0 server=173.243.138.221 latency=1 updated=707681
DNS_CACHE: alloc=35, hit=26
RATING_CACHE: alloc=1, hit=49
DNS UDP: req=66769 res=63438 fwd=83526 alloc=0 cmp=0 retrans=16855 to=3233
     cur=111 switched=8823467 num_switched=294 v6_cur=80 v6_switched=7689041 num_v6_switched=6
     ftg_res=8 ftg_fwd=8 ftg_retrans=0
DNS TCP: req=0, res=0, fwd=0, retrans=0 alloc=0, to=0
FQDN: alloc=45 nl_write_cnt=9498 nl_send_cnt=21606 nl_cur_cnt=0
Botnet: searched=57 hit=0 filtered=57 false_positive=0

Web filtre ve diğer security profillerindeki DNS ile ilgili bilgileri görmek için "diagnose debug rating" komutunu kullanabilirsiniz:

# diagnose debug rating
Locale  : english

Service : Web-filter
Status  : Enable
License : Contract

Service : Antispam
Status  : Disable

Service : Virus Outbreak Prevention
Status  : Disable

-=- Server List (Tue Jan 22 08:03:14 2019) -=-

IP        Weight RTT Flags TZ Packets Curr Lost Total Lost Updated Time
173.243.138.194 10   0 DI    -8 700   0     2      Tue Jan 22 08:02:44 2019
173.243.138.195 10   0     -8 698   0     4      Tue Jan 22 08:02:44 2019
173.243.138.198 10   0     -8 698   0     4      Tue Jan 22 08:02:44 2019
173.243.138.196 10   0     -8 697   0     3      Tue Jan 22 08:02:44 2019
173.243.138.197 10   1     -8 694   0     0      Tue Jan 22 08:02:44 2019
96.45.33.64   10   22 D    -8 701   0     6      Tue Jan 22 08:02:44 2019
64.26.151.36   40   62     -5 704   0     10     Tue Jan 22 08:02:44 2019
64.26.151.35   40   62     -5 703   0     9      Tue Jan 22 08:02:44 2019
209.222.147.43  40   70 D    -5 696   0     1      Tue Jan 22 08:02:44 2019
66.117.56.42   40   70     -5 697   0     3      Tue Jan 22 08:02:44 2019
66.117.56.37   40   71     -5 702   0     9      Tue Jan 22 08:02:44 2019
65.210.95.239  40   74     -5 695   0     1      Tue Jan 22 08:02:44 2019
65.210.95.240  40   74     -5 695   0     1      Tue Jan 22 08:02:44 2019
45.75.200.88   90   142    0  706   0     12     Tue Jan 22 08:02:44 2019
45.75.200.87   90   155    0  714   0     20     Tue Jan 22 08:02:44 2019
45.75.200.85   90   156    0  711   0     17     Tue Jan 22 08:02:44 2019
45.75.200.86   90   159    0  704   0     10     Tue Jan 22 08:02:44 2019
62.209.40.72   100  157    1  701   0     7      Tue Jan 22 08:02:44 2019
62.209.40.74   100  173    1  705   0     11     Tue Jan 22 08:02:44 2019
62.209.40.73   100  173    1  699   0     5      Tue Jan 22 08:02:44 2019
121.111.236.179 180  138    9  706   0     12     Tue Jan 22 08:02:44 2019
121.111.236.180 180  138    9  704   0     10     Tue Jan 22 08:02:44 2019

https://kb.fortinet.com/kb/documentLink.do?externalID=FD30618

https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.2.4/cookbook/939173/dns-latency-information

https://kb.fortinet.com/kb/documentLink.do?popup=true&externalID=FD32441&languageId=